Ses Meditasyonu Nedir ?

Ses çanakları kullanılarak gerçekleştirilen yönlendirmeli ya da yönlendirmesiz meditasyonlardır. Bireysel çalışmalar için de grup çalışmaları için de uygundur. Beden, zihin ve ruh üzerinde etkili ve derin gevşemeye geçiren bu çalışmaların holistik bir etkisi vardır.

Ses çanakları ile gerçekleşen ses meditasyonunda nefes ve nabız sakinleşir. Chi enerjisi yani yaşam enerjisi aktive olduğu için yaşam sevinci ve yaratıcılıkta artış gözlemlenir, çakralar dengelenir. Bedendeki blokajlar çözülür, gereksiz düşünceler kaygı ve korkular atılır. Sinir sistemine de olumlu etkileri olan ses meditasyonları parasempatik sinir sisteminin devreye girmesini sağlar. Stres altında olan kişilerin rahatlaması ve yeniden fiziksel ve duygusal zindeliğe kavuşması için etkili yollardan biridir.