Ses Masajı Nedir ?

Peter Hess Ses Masajı Nedir?

Peter Hess ses masajı, Peter Hess tarafından yıllarca süren araştırmalar sonucunda geliştirilen ve batı dünyası insanının gereksinimlerine göre uyarlanan bir uygulamadır. Bilinen klasik masaj uygulaması gibi değildir, ses çanakları ile gerçekleştirilir. Uygulamada sesle dokunulur, sesle harekete geçirilir. Ses çanakları kişinin bedeninin üstünde ya da dışında belli yerlere yerleştirildikten sonra çanaklara keçe tokmaklar aracılığıyla nazikçe vurularak ses çanaklarından çıkan titreşimlerin bedene yayılması temeline dayanan 45-50 dakikalık bir uygulamadır.

Bu yöntemin kökleri 5000 yıl öncesine dayanmaktadır. Ses çanakları (singing bowl), o dönemlerden beri Tibet, Nepal, Hindistan, Çin ve Japon terapi çalışmalarında kullanılan araçlardan ve kadim şifa yöntemlerinden biridir. Tibet çanakları diye de bilinirler.

Ses çanaklarından çıkan titreşimler dalga dalga önce deri yüzeyinde, sonra dokularda, sonra organlarda ve kemiklerde yayılır. Deri üzerindeki ve kulak içindeki sinir uçları vasıtası ile beyne aktarılarak beyin dalgasının alfa beyin dalgasına dönüşmesini sağlar. Bu da derin gevşemenin olduğu, bağışıklık sistemimizin güçlendiği, ‘’içimizdeki şifacının’’ devreye girdiği beyin dalgasıdır.

İnsan bedeninin yaklaşık %70’i sudan oluşur. Su sesi mükemmel ileten bir iletkendir. Vücudumuz, bedenimizin büyük bir kısmını oluşturan su molekülleri sayesinde farklı biyolojik anlamlar taşıyan sinyalleri hafızasına alabilir, bilgi taşıyabilir. Tekrarlanan uygulamalarla bu hafıza uzun süre korunabilir. Ses çanağının titreşimleri vücudumuzda göle atılan bir çakıl taşınının suda yarattığı dalga gibi yayılır.

Evrendeki her şey dans eden ve titreşimiyle sesler üreten atomların birleşimidir. Evren, inanılmaz büyüklükte bir enstrüman gibidir. Atom çekirdeklerinden evreni oluşturan en küçük atomik yapılara kadar her şey birbiriyle titreşim halindedir. Ses çanakları ise evrenin sesini yansıtırlar. Her atom aralıksız olarak birbirlerinin etrafında dönerken kalın ve ince vibrasyonlar üretir. Dünya, parçası olduğumuz sonsuz üst tonlardan oluşmakta ve her insan kendine özel bir titreşim yaymaktadır. Doğu dünyasına göre insan sesten oluşur yani sesin kendisidir. Sadece kendisi ve çevresindekilerle uyum içinde yaşayan insan, yaşamını özgürce ve yaratıcı şekilde oluşturabilir.

Peter Hess ses masajının en önemli prensibi sağlıklı olanı güçlendirmektir. Odağımız neresi ise orası güçlenir. Peter Hess’e göre ses çanağından çıkan ses ruhun derinlerine dokunur, ruhumuzu titreştirir.

Ses masajı ile ile rahatlama, derin gevşeme sağlanır. Ses gerginlikleri çözer, içimizdeki hekimi harekete geçirir ve yaratıcı enerjimizi ortaya çıkarır. Ayrıca sağlık alanında, pedagojide, psikolojide ve terapilerde bu uygulamadan yararlanılır.