LCM VE ABSRM SINAVLARINA HAZIRLIK

LCM Nedir?

London College of Music (LCM) bir üniversite bünyesinde yapılan ve uluslararası akreditasyona sahip eğitim ve sınav sistemidir. LCM Sertifika ve Diploma Programı İngiltere Eğitim ve İstihdam Bakanlığı (DFEE) uluslararası kurullar tarafından gerekli görülen standartlara uygun “Qualifications and Curriculum Authority” (Yeterlilik ve Müfredat Kurumu) tarafından ve “The National Qualifications Framework“ (Ulusal Yeterlilik Çerçevesi) standartları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahiptir. LCM, uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon kurumu OFQUAL (İngiltere’deki sınav, test ve yetkinlikleri denetleyen birim) tarafından akredite edilmiştir. Aynı zamanda LCM sınavları, EQF – Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (farklı ülkelerin yeterliliklerini birbirine bağlayan referans çerçevesi) kapsamındadır. Lise, Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları uluslararası denklik yönetmeliklerine göre kabul görmektedir.

LCM sınavları, İngiltere’deki prestijli ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan West London Üniversitesi’ne bağlı olarak gerçekleştirilir. Diğer sınav sistemlerinden temel farkı, bir üniversite bünyesinde yürütülen tek program olmasıdır.

LCM eğitim metotları, özel olarak hazırlanmış müfredatlara dayanır. Hazırlık seviyesi haricinde sekiz seviyeli bir sınav sistemidir. Eğitimler ve sınavlar, her müzik enstrümanına özgü oluşturulmuş içerikteki materyal (uygulama ve teori kitapları) aracılığı ile yapılır.

LCM eğitiminin sonunda sekizinci seviyeyi bitiren DIPLCM sınavında başarılı olan öğrenci tüm dünyada geçerli olan Müzik lisesi (Güzel Sanatlar Lisesi) mezunu diploması almaya hak kazanır. Bu diploma İngiltere okuyan ve mezun olan öğrencinin aldığı diploma ile eş değerdedir. İsteyen adaylar eğitim düzeylerini geliştirerek Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans program sınavlarına da başvurabilirler.

Seviye sınavlarında, her yıl düzenli ilerleme şartı aranmamaktadır. Öğrenci gelişim durumuna göre istediği seviyeden sınava girme hakkına sahiptir. LCM sınavları için adaylardan herhangi bir ön koşul aranmamaktadır. İsteyen herkes LCM sınavlarına başvurabilir ve katılabilir.

LCM sınavları “Recorded Exams” (Kaydedilmiş Sınav) seçeneği ile de yürütmektedir, Sınavlar, dijital sınav alternatifi ile Kasım ve Haziran aylarında olmak üzere yılda 2 kez yapılacak biçimde planlanmıştır

Recorded Exam” – “Kaydedilmiş Sınav” içeriği sınav adayları, LCM tarafından belirlenmiş zorunlu repertuvar, teknik performans ve teorik bilgilerinin yoklandığı soru-cevap bölümünden sorumludurlar. Pre-Preparatory, Step1, Step 2 ve Step 3 seviyelerindeki adaylar, teorik bölümünden muaf olup zorunlu repertuvar listesinden belirli sayıda eser seslendirmeliler. Grade 1 ve daha üstü seviyelerdeki adaylar, ilgili repertuvardan belli sayıda eser seslendirmeli, teknik (gam-arpej veya etüt) bölümde performans sergilemeli ve müzik bilgisi (müzik teorisi – tarihi – müzikal dil – analiz vb.) sorulardan oluşan “tartışma” kısmındaki soruları cevaplamalıdırlar.

ABRSM NEDİR?

İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu (the Associated Board of the Royal Schools of Music), İngiliz Kraliyet Akademisi’nin müzik alanında uygulamakta olduğu sertifika ve diploma programlardır. Tüm yaş gruplarına açık ve herkesin başvuruda bulunabileceği bu sınavlar performans ve teori olarak iki ayrı kategoride yürütülür ve toplam sekiz (grade) aşamalıdır. Adayın yeterliliğine göre sınava gireceği seviye belirlenir. Sekizinci aşamanın sonunda yer alan sınavla aday alanında uluslararası geçerliliğe sahip Associated Board of Royal Schools of Music diplomasının sahibi olarak yurt dışındaki üniversitelerde istedikleri herhangi bir alanda burs kazanabilme, müzik eğitmenliği ya da yorumculuk gibi profesyonel meslek edinme imkânı elde etmektedirler.

Sınavlar; 35 çalgı, şan, teori ve uygulamalı müzisyenlik dallarında yapılır ve müzik eğitimi almakta olan öğrencilere, amatör veya profesyonel her yaştan müzisyene açıktır. ABSRM, dünyadaki en büyük müzik sınav sistemidir ve dünya çapındaki müzik eğitimi standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesinde büyük role sahiptir. Bu uluslararası nitelikteki sertifikayı alan öğrencilerin İngiltere’de lisans eğitimi alması kabul edilir, diğer ülkelerde ise müzik dışında almak istedikleri eğitimlerde dahi burslu öğrenim görme hakkına sahip olurlar.

Sınavlar, üç ayrı kategoride ele alınabilir. Birinci kategoride, geçme veya kalma olmayan sınavlar yer alır. Bunlar 6-9 aylık eğitim almış adaylar için tasarlanmış Hazırlık Sınavı ve 21 yaşın üzerindeki yetişkinler için tasarlanmış İcra Değerlendirmesi Sınavıdır. İkinci kategori, giderek zorlaşan sekiz ayrı aşamayı kapsayan Aşamalı Sınavlardır. Üçüncü kategori ise, üç ayrı diploma sınavını içeren Diploma Sınavlarıdır.

Adayların sınavlara her aşamadan veya belirli bir sırayla girmeleri zorunlu değildir. Ancak, 6, 7 veya 8. aşama Uygulamalı Sınavlarına girebilmek için, Teori ya da Uygulamalı Müzisyenlik (Practical Musicianship) sınavının 5. aşamasını başarıyla geçmiş ve sertifikasını almış olma şartı aranır. Uygulamalı sınavlar, Ocak ve Nisan-Mayıs aylarında olmak üzere yılda iki kez yazılı teori sınavları Mart ve Kasım aylarında yılda iki kez yapılmaktadır.

Her aşama sonunda başarı gösteren adaylara, bunu belgelemek üzere bir sertifika verilir. Ayrıca her aday, sınayıcının sınav sırasında yazdığı detaylı yorumlarını içeren raporu da alır. Diploma Sınavları, sırasıyla; ARSM,  DipABRSM, LRSM ve FRSM’dir. DipABRSM sınavına girebilmek için 8. Aşama Uygulamalı Sınavdan geçmiş olmak gerekir ve her bir diploma sınavı bir sonrakinin ön-şartıdır. Lisans Diploması ülkemizde de Y.Ö.K. tarafından Ön-lisansa denk kabul edilmiştir.

Sınav için adaydan son başvuru tarihine kadar, ABRSM’nin her yıl ilan ettiği ücret listesinde gireceği aşamaya göre belirli bir ücret alınır. Bunun haricinde sınav için herhangi bir ek ücret talep edilemez.