Emily Hess
Basic Trust Koçluğu Nedir?

Her birimizin içinde bir öz saklıdır, bu öz aslında kırılgan değildir, mükemmeldir ancak yaşam sürecinde bu özden uzaklaşır ona yabancılaşır ve kırılgan hale geliriz. Yaşadıklarımız, sosyal ve kültürel etkiler ondan uzaklaşmamıza neden olurlar.

Özümüzden uzaklaşmamız, beden duruşlarında da kendini gösterir. Gergin bir beden bunun en iyi belirtisidir. İkilemde yaşamak kendimizden uzaklaşmak kendimizle olan bağlantımızın kopmasına neden olur. Oysa yaşam boyu özümüzle olan bağlantıya, onunla tekrar karşılaşmaya özlem duyarız ve bu özlemi başka insanlar ya da olaylarla olan ilişkilerimizde bulacağımızı sanırız. Bu özlem sadece kendimizle, özümüzle yeniden bağlantıya geçtiğimizde diner.

Basic trust koçluğu ve bu koçluk dahilinde yapılan çalışmalar bu öze ulaşmak içindir. Temel güven duygusunun yeniden oluşturmak, beslemek için ses çanaklarının sesleri ve frekanslarından yararlanılır. Kişinin ihtiyaçlarına göre tercih edilen ses masajları, ses meditasyonları ve ses çanakları ile gerçekleştirilen birçok farklı uygulama içerir ve seanslar daima ses çanakları ve gongdan çıkan ses ve frekanslarla desteklenir. 

Akışta olup güvendiğimizde, bizim için en doğru olanın hazırlandığına inandığımız ve bu duyguyu elbetteki beslediğimizde yaşam güzel ve yaşanılası olur.